• Zwroty i reklamacje

Reklamacje

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania zamówienia Klientowi.

3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu www.orac-sklep.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

4. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

5. Reklamacje należy składać na adres siedziby sprzedawcy 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4, lub za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl.

6. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z paragonem, fakturą lub innym dokumentem stwierdzającym sprzedaż i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod linkiem w stopce sklepu.

7. Skorzystanie z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego nie jest obowiązkowe może jednak usprawnić postępowanie reklamacyjne.

8. W przypadku gdy reklamowany produkt został zamontowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez uszkodzenia produktu lub z innych przyczyn nie byłoby to celowe składając reklamację należy przesłać Sprzedającemu (na adres siedziby 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4, lub za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl) dokumentację zdjęciową wraz z paragonem, fakturą lub innym dokumentem stwierdzającym sprzedaż oraz nr telefonu kontaktowego i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym o jakim mowa powyżej.

Sprzedający niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych skontaktuje się z Klientem powiadamiając o dalszym postępowaniu w tym przede wszystkim ustaleniu dogodnego dla Klienta terminu oględzin reklamowanego produktu. Termin oględzin nie może przekraczać 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Protokół z oględzin stanowi podstawę rozpatrzenia reklamacji.

9. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający zaproponuje wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.
  • Sklep zamknięty


Przepraszamy,
trwają prace administracyjne.